Bolt Action Araçlar

ARAÇLAR

Tank bütün kabiliyetleriyle ilk olarak 2nci Dünya Savaşı zamanında çarpışan kuvvetlerin önemli gücünü oluşturarak kullanıldı. Tanklar hızlı hareket eden, ağır zırhlı ve nerdeyse normal piyade silahlarının etki etmediği savaş makinalarıdır. Bununla birlikte kamyonlar, jipler ve zırhlı taşıyıcılarda bu savaşan araçlarla savaşta yer almışlardır.

Bu bölümde jipler, kamyonlar, zırhlı arabalar, saldırı silahları ve tanklar gibi farklı tipteki araçlar anlatılır.

ARAÇ  TANIMI:  Farklı araçlar, farklı hasar değeleri ,farklı tip silahlara, ve özel bazı yeteneklere sahiptirler.

ARAÇ BİRLİKLERİ: Araç birlikleri her zaman tek bir modelden meydana gelirler: bir tank, bir personel taşıyıcı, bir jip  gibi. Bütün araçlar kendilerini idame ettirecek kadar mürettebata sahiptirler. Mürettebat için farklı bir değerler şeması kullanılmaz. Araçları yok edildiğinde , onlarda yok edilmiş sayılırlar.

ARAÇLAR ve MESAFELERİN ÖLÇÜLMESİ:  Araç modellerinin normalde base leri yoktur, bu yüzden mesafeler aracın gövdesinde en yakın yerden ölçülür. Araçların sahip olduğu silahlarla atış yapılırken de mesafe ve menziller atış yapılan silahın namlusundan ölçülür.

 ARAÇLAR ve GÖRÜŞ: Genel olarak bir aracın ne görebileceği mürettebatının pozisyonuna göre belirlenir.

Araca monte bir silahla atış yapılırken ateş hattı atış yapılan silahın namlusuna olabildiğince yakın olmalıdır.

ARAÇLAR ve EMİRLER: “Yere yatma” emri dışında araçlarda diğer piyade birlikleri gibi emirlerini alırlar. Özel bazı hususlar olduğu gibi genel şekliyle piyade için uygulanan kurallar aynen geçerlidir.

Yanında “Yere Yatma” emir zarı olan araçlar bu tur bir nedenden ötürü hareket edemeyeceklerini belli ederler.

 ARAÇLAR ve PİN OLMAK:  Birçok zırhlı araba ve tank gibi tamamen kapalı zırhlı araçlar, sadece ağır silahlarla vurulurlarsa “PİN” olurlar. Hafif silah ateşi zırhlı araçlara etki etmez.

 Üstü açık  zırhlı araçlar , taşıyıcılar hafif zırhlı araçlar ve piyadeyle aynı şekilde hafif silahlar ile bile vurulsalar pin olurlar.

145

Pin olan araç pin olmuş bir piyade ya da topçudan biraz daha farklı davranır. Pin olmuş bir araç aldığı emri uygulamak yada emir almak için önce emir testini geçmelidir, bu testi geçemezse ve aracın önünde görünür düşman varsa, araç düşmandan uzaklaşacak şekilde basit geri çekilme hareketi yapar. Bu geri çekilmeden sonra da aracın yanına yere yatma emir zarı konulur. Eğer görünen bir düşman yoksa araç olduğu yerde hareketsiz kalır.

 ARAÇLAR ve SUBAYLAR: Subaylar araç içinde yer alabilirler, bu durumda komuta bonusu sadece subay ve içinde olduğu araca etki eder, 6” lik komuta bonusu başka hiçbir birliğe bonus vermez. Birlikler bu bonusdan yararlanmak için komutanın araç dışında olması gereklidir.

ARAÇLAR ve HAREKET: Birçok arazi üzerinde araçlar, insanlardan daha hızlıdır, hareket kabiliyeti acısından da oldukça dezavantajlıdırlar. Aynı şekilde verilen yürüme emirlerine paletli ve tekerli araçlar farklı şekilde tepki verirler.

ADVANCE: Bu emir aracın dikkatli bir şekilde hareket edip , yavaşlayacağını ya da durup ateş edeceğini belirtir, en basit hareket emridir.

Paletli araçlar, dümdüz 9” kadar mesafe gidebilir. Araç bu hareketi esnasında hareketin istediği bir anında 90 dereceye kadar tek bir pivot hareketi yapabilir.

Tekerlekli araçlar aynı şekilde 12” mesafe gidebilirler ve hareket anında 2 adet pivot hareketi yapabilirler ya da tek bir 180 derecelik pivot yapabilirler.

Yarı-Paletli araçlar paletli araçlar aynı mesafeyi gidebilirler ve tekerlekli araçlar gibi de manevra yapabilirler.

RUN: Normalde araçlar tabiki koşmazlar biz bu emirle araçlar tam yol aldıklarını belirtmiş olacağız.

Paletli araçlar 9” ile 18” arasında mesafe gidebilirler ama hiçbir şekilde yön değiştiremezler.

Tekerlekli araçlar 12” ile 24” arası mesafe kat ederler ve tek bir 90 derecelik pivot hareketi gerçekleştirebilirler.

Yarı-Paletli araçlar paletli araçlar gibi yol alıp tekerlekli araçlar gibi manevra yapabilirler.

GERİ VİTES: Eğer araç recce özelliğinde bir araç değilse geri hareket olarak sahip olduğu advance hareket hızında geriye gidebilir.

Recce özelliğine sahip bir araç sahip olduğu advance hızının hepsini kullanır. Tekerlekli ve yarı paletli araçlar 2 adet 90 derecelik pivot hakkında sahiptirler. Paletli araçlar ise tek bir 90 derecelik pivot yapabilirler.

ARACA MONTELİ SİLAHLAR: Bazı araçlar sadece tek bir makineli tüfek olsa bile değişik türde mühimmat taşırlar. Tank ve diğer zırhlı araçlar çoğunlukla tarete monteli bir ana silah ve buna ek olarak makineli tüfeğe sahiptirler. Bütün bu araca monteli silahlar aşağıdaki istisnai kurallarla ATIŞ bölümündeki kurallara sahiptirler.

SABİT VE TAKIM SİLAHLARI: Araçların taşıdıkları silahlar ne olursa olsun , bunları kullanacak kadar personele sahip olduğu kabul edilir. Piyade ve Topçu birliklerinin sahip olduğu “takım” silahları ve “sabit” silah özel kuralı araçlar için göz ardı edilir.

ARAÇ ın YÜZÜ ve ATIŞ AÇILARI: Araca monteli silahlar sınırlı bir atış alanına sahiptirler. Bütün araca monteli silahlar kendilerine uygun kuvvet kurulum listelerinde belirtildiği şekilde kesin, özel atış açılarına sahiptirler.

Bir araç 4 adet bölgeye sahiptir. Ön, arka, 2 adet yan yüz.

KANATLARA ya da GÖVDEYE MONTELİ SİLAHLAR: Gövde üstüne ya da yan kanatlarında silah buluna araçlar silahın bulunduğu yüzlerine göre atış acılarına sahiptirler.

TARET e MONTELİ SİLAHLAR: Taret monteli silahlar bütün etrafına atış yapabilirler.

MİL/EKSEN ÜZERİNE MONTELİ SİLAHLAR: Bazı araçlar bir yada daha çok bir mil/eksen üzerinde dönebilen makineli tüfeklere sahiptirler. Bu tip silahlar genellikle, taşıyıcılar ya da hafif zırhlı araçlar üzerinde bulunur. Bu silahlar tüm etraflarına atış yapabilirler. Mil/eksen üzerine monteli silahlar uçaklara atış yapabilirler ve bu yüzden “FLAK” özel kuralına da sahiptirler.

ORTAK EKSENLİ SİLAHLAR: Ortak eksenli silahlar genellikle bir tankın sahip olduğu ana silahın yanında bulunurlar ve aynı atış acısına sahiptirler. Ortak eksenli silahlar genelde piyadeye karsı savunma silahı olarak kullanılırlar. Ortak eksenli silah ana silaha alternatif olarak kullanılır, ikisi aynı anda atış yapamazlar.

ÇOKLU HEDEF: Bir araç ateş açtığında sahip olduğu bütün silahları ateşleyebilir. Bütün silahlar sahip oldukları atış açısına ve menziline atış yapabilir. Silahlar aynı ya da farklı hedeflere atış yapabilirler.146

ARAÇLARA ATIŞ YAPMAK

HEDEF TEPKİSİ: Eğer araç “recce” özel kuralına sahipse kendisine yapılan atış tamamlanmadan “kaçma” hareketi yapabilir.

HASAR ZARI-ZIRHLI ARAÇLAR: Zırhlı araçların hasar değeri 7+ olduğu için bu araçlar hafif silahlardan yapılana atışlardan etkilenmezler. Hafif silahlardan yapılana atışlar göz ardı edilir. Bu kurala üstü açık zırhlı araçlar dahil değildir onlar için istisna vardır.

Zırhlı bir araca atış yapılırken aşağıdaki zırh delme değişkenleri kullanılır. Bu değişkenler sadece ağır silahlardan yapılan atışlara etki ederler.

ARACIN YAN ya da ÜST ZIRHI:                                    +1

ARACIN ARKA ZIRHI                                                     +2

UZAK MESAFE:                                                                -1

 

ARAÇLAR ve PİN OLMAK: Hafif zırhlı ve üstü açık her tür araç hasar almasalar bile açılan ateş sonucunda aynı piyadeler gibi pin olurlar. Pin işaretleyicisi modelin yanına konulur.

Kapalı zırhlı hedefler sadece ağır-silah atışı altında Pin olurlar. Ağır silahtan yapılan atışlar araca hasar versin ya da vermesin aracın Pin olmasını sağlarlar.

HASAR SONUÇLARI: Zırhlı bir araca hasar veren atışların hepsi aracı yok edemez. Gövdeyi delip içeri giren ve tüm personelin ölmesine sebep olan bir anti-tank mermisi gibi , aracı sadece paletinden vuran, motoruna hasar veren ve sadece ekibi panikletmeye yarayan bir atış da yapılmış olabilir.

Bu yüzden zırhlı bir araç hasar aldığında hasar almış bir piyade gibi oyun sahasından kaldırılmaz. Bunun yerine hasar veren her atış için d6 atılır ve HASAR SONUÇLARI tablosundan meydana gelen hasara bakılır.

Eğer hasar zarı bütün değişkenler hesaplandıktan sonra gereken minimum sonuca eşitse atış sadece yüzeysel bir hasar vermiş demektir  (superficial damage). Bu durumda Hasar sonuç zarından 3 (-3)çıkartılarak tablo kontrol edilir. Yüzeysel hasar aracı yok edemez, yine de personeli panikletebilir, ya da işlevsiz bırakabilir.

AĞIR HASAR: Eğer bir anti-tank mermisi zırhlı bir hedefin zırhını 3 yada daha yüksek bir değerle delmişse oyuncu hasar sonuçları tablosu için 2 zar atar ve 2 sonuçta uygulanır.

ÜSTÜ AÇIK ARAÇLAR DOLAYLI ATIŞLA VURULURSA: Üstü açık araçlar diğerlerine göre personelinin hasar alması bakımından dezavantaja sahiptirler, bu yüzden eğer üstü acık bir araç dolaylı atış ile vurulursa +1 sonuca zarına eklenir. Unutulmamalıdır ki üst zırha isabet eden atışlar hasar için +1 daha alırlar. Yani üstü acık araçlar zırh delişi için +1 ve hasar sonucu içinde +1 alırlar.

 

TANKLARIN PİYADE ve TOPÇU BİRLİKLERİNE SALDIRMASI

Araçlar, 1” lik genel mesafe kuralı yüzünden normalde diğer birliklerle aralarına 1” mesafe koymalıdırlar.  Buna rağmen bir tank, piyade ya da topçu birliklerinin üstüne sürülebilir.

SALDIRI HAREKETİ: Sadece tanklar saldırı hareketi gerçekleştirebilirler. Burada tank diye belirtilen 8+ hasar değerine sahip bütün zırhlı araçlardır. Saldırıyı yapabilmek için tank dümdüz ve çok hızlı bir şekilde hareket etmelidir. Bunun için normal “koşma” emri verilir.

HEDEFİN TEPKİSİ: Eğer tank saldırı hareketine hedeften 6” den uzakta başlamışsa, hedef birlikte saldırı yapan araca hasar verebilecek silahlarla atış yapabilir. Tank yok edilemez ya da hareket edemez hale getirilemezse tank hedef birlikle temas edene kadar dümdüz ilerletilir. Bundan sonra saldırı başlamış olur.

YAKIN ÇARPIŞMA:  Bir tankın saldırısı , piyade birliklerinin yakın dövüşünden biraz daha farklı şekilde icra edilir. Hedef piyade ya da topçu birliği için moral testi yapılır. Test geçilemezse hedef birlik yok olmuş sayılır.

Eğer test geçilirse , saldırı yapan tank hedef birliğin içinden bütün hareketi tamamlanana kadar geçerek durur, hedef birlik saldırı yapan tanktan 1” uzakta ve mümkünse sahip olduğu düzeni koruyarak konuşlandırılır.

Bir topçu birliği test geçilse de geçilmese de yok olmuş sayılır, fakat personeli başka bir silahın personeli olabileceği için oyunda kalmaya devam eder.


Murat Takavcı / Ocak 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: